New YETTER 3541 power harrow

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
Interested in the ad?
Contact the seller
1/15
PDF
$30,452
Gross price, VAT – 20%
≈ €29,210
≈ KES 3,597,000
$25,376.67
Net price
Contact the seller
Brand YETTER
Model 3541
Type power harrow
Year of manufacture 2021
Location Ukraine Zhitomir
Placed on Jun 09, 2022
Agriline ID JZ25877
Description
Working width 12.5 m
Number of rows 140
Row spacing 7 mm
Required tractor power 110 HP
Condition
Condition new
More details
Colour black
More details
Ukrainian
Ротационная борона / мотыга Yetter 3541 (12,5 м) (сложная)
Ротационная борона / мотыга Yetter 3541 (12,5 м) предназначена для поверхностного рыхления, повышает аэрацию и удаляет углекислый газ из почвы, а также для уничтожения корневой системы сорняков. С ее помощью боронуют технические и пропашные культуры которые на до лестничных, так и на после лестничных этапах. Борона такого типа хорошо подходит для возделывания сои, овощных культур, причем обработка может выполняться как сплошным, так и междурядной способом. Использовать ротационные бороны особенно эффективно в засушливых районах. Это позволяет повысить сохранения влаги в почве, что, в свою очередь, хорошо влияет на будущий урожай.

Принцип работы:
При работе, колеса и диски вращаются с одинаковой скоростью. Когда ротационное колесо уходит в почву на глубину 3-5 см разрушает поверхность поля. При выходе лучи с земли происходит микровзрыв, после которого происходит закачка воздуха в почву и питает растения. Такая обработка почвы заменяет внесение азота удобрений. При проходе ротационной бороны повреждает 0.8% растений. Зубовые бороны повреждают 10-15%. Сорняки уничтожаются 100%, такой обработку почвы заменяет внесения гербицидов. Навесная ротационная борона Yetter 3541 оборудована вращающимися звездами изготовленные из специального листового металла диаметром 530 мм. Такой обработку ротационной бороны заменяет использование гербицидов и азотных удобрений, получаете экологически чистый продукт без вредных элементов
Ротаційна борона / мотика Yetter 3541 (12,5 м) (складна)
Ротаційна борона / мотика Yetter 3541 (12,5 м) призначена для поверхневого рихлення, підвищує аерацію та видаляє вуглекислий газ з ґрунту, а також для знищення кореневої системи бур’янів. З її допомогою боронують технічні та пропашні культури які на до сходових, так і на після сходових етапах. Борона такого типу добре підходить для обробітку сої, овочевих культур, при чому обробка може виконуватись як суцільним, так і міжрядним способом. Використовувати ротаційні борони особливо ефективно в засушливих районах. Це дозволяє підвищити збереження вологи в ґрунті, що, в свою чергу, гарно впливає на майбутній урожай.

Принцип роботи:
При роботі, колеса та диски обертаються з однаковою швидкістю. Коли ротаційне колесо заглиблюється в ґрунт на глибину 3-5 см руйнує поверхню поля. При виході проміння з землі відбувається мікровибух, після якого відбувається закачування повітря в ґрунт та живить рослини. Така обробка ґрунту замінює внесення азоту добрив. При проході ротаційної борони пошкоджує 0.8% рослин. Зубові борони ушкоджують 10-15%. Бур’яни знищуються 100%, такий обробіток ґрунту заміняє внесення гербіцидів. Навісна ротаційна борона Yetter 3541 обладнана обертовими зірками які виготовлені зі спеціального листового металу з діаметром 530 мм. Такий обробіток ротаційної борони замінює використання гербіцидів і азотних добрив, отримуєте екологічно чистий продукт без шкідливих елементів
Show the whole comment
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads