Agriline » Services » Agricultural analysesFarm equipment repairsLining services » Soil testing for the presence of the pathogen: Phytophthora sp

Soil testing for the presence of the pathogen: Phytophthora sp

PDF
Soil testing for the presence of the pathogen: Phytophthora sp
1/1
PDF
Contact the seller
Type agricultural analysis
Location Poland
Placed on Feb 9, 2024
Seller stock ID 83E0-77175
Details:
Polish
Translate into English
Badanie dotyczy analizy patogenów w glebie, powodujących chorobę:

Phytophtora spp. - różne gatunki (Phytophtora infestans, Phytophtora cactorum, P. cryptogea., P. capsici, P. fragariae)

Większość gatunków to pasożyty rozwijające się wewnątrz tkanek roślin. U roślin uprawnych wywołują groźne choroby zwane fytoftorozami, powodują zamieranie podstawy pędów, nekrozy, zgnilizn...
Badanie dotyczy analizy patogenów w glebie, powodujących chorobę:

Phytophtora spp. - różne gatunki (Phytophtora infestans, Phytophtora cactorum, P. cryptogea., P. capsici, P. fragariae)

Większość gatunków to pasożyty rozwijające się wewnątrz tkanek roślin. U roślin uprawnych wywołują groźne choroby zwane fytoftorozami, powodują zamieranie podstawy pędów, nekrozy, zgnilizny korzeni, bulw, cebul i owoców, plamistości liści. Gatunki te wyrządzają ogromne szkody w rolnictwie, a ich zwalczanie jest trudne. Do powszechnie znanych chorób powodowanych przez gatunki tych grzybów należą: zgorzel siewek, zaraza ziemniaka, skórzasta zgnilizna owoców truskawki, zgnilizna pierścieniowa pomidora, zgnilizna podstawy pędów papryki i in. 
 
Instrukcja poboru prób gleby do badań na obecność nicieni wolnożyjących 
dwa rodzaje analiz wykonywanych w trakcie i poza okresem wegetacyjnym roślin: 
 Badanie gleby poza wegetacją roślin

Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:


próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar o jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia,
powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną powinna wynosić 1-2 ha,


W celu uzyskania próby ogólnej:


pobrać z każdego hektara 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych), które ma reprezentować próba ogólna o wadze około 1 kg. Z powierzchni powyżej 1 ha należy proporcjonalnie zwiększyć liczbę próbek pierwotnych.
pobierając próbki poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej pola


Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 30 cm, kolejno wykonując czynności:


pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.


Dopuszcza się również pobieranie próbek za pomocą szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 30 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do odpowiedniego pojemnika. Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić około 1 kg gleby do foliowej torebki.

 Badanie gleby w trakcie wegetacji roślin

Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:


próby roślin wraz z bryłą korzeniową pobrać z miejsc gdzie obserwowane są place wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, nekrozy, więdnięcie, zaburzenia kwitnienia),
do badania pobieramy rośliny z objawami chorobowymi ale żywe, nie nadają się rośliny całkowicie uschnięte,
próbę stanowią 3-5 roślin wykopanych z bryłą korzeniową wraz z drobnymi korzeniami (nie otrząsamy ziemi, ponieważ korzenie nie mogą obumrzeć w trakcie transportu),
rośliny do analizy muszą mieć zielone liście, posiadać pąki, stożki wzrostu oraz żywe korzenie,
w przypadku roślin zdrewniałych, nadziemną część przycinamy do wysokości 30-50 cm.

 
 Przygotowanie próby do wysyłki

Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:


imię i nazwisko,
numer próby,
gatunek i odmianę rośliny,
nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próby,
datę pobrania próby.


Należy pobrać i wypełnić: Karta opisu próby - patogeny glebowe (zał. nr 2) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami. Prócz podania uprawy lub planowanej uprawy (gatunek rośliny) warto podać przedplon lub poprzednią uprawę. W przypadku roślin wieloletnich podać wiek plantacji.
Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą (zał. nr 2) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyspieszonym.

Czas realizacji
Wyniki analiz dostępne w ciągu 14 dni. 


 
marka: AGRO SMART LAB
Show more
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads